วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและสำนึกสาธารณะ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ “สถานการณ์คุณธรรมในประเทศไทย” โดย รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทวีปาตี รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาต้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและสำนึกสาธารณะ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ ห้องบงกชัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 

Cr.นวณัฐ แจ่มจันทร์

Loading