วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี ตรวจความเรียบร้อย การจัดงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2566 “เรียนดี มีความสุข วิถีนนท์ วิถีคุณภาพ” การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และความมั่นคงของชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยภายในงานได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด   ร่วมจัดบูทแสดงผลงานนักเรียน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

Loading