25/11/66 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา