วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading