วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมทำจิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Loading