วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวนุช อ้อคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

Loading