วันที่ 1 เมษายน 2567 จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เพื่อประชุมเรื่องขับเคลื่อนแผนการยกระดับ ผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 1 (จัดโดย สพม.นนทบุรี)

Loading