วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Loading