กิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) และศูนย์การเรียนรู้หนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ผอ.ปณภัช ปัทมาธนาโชติ, กรรมการสถานศึกษา, ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ, วงดนตรีไทย, วงดุริยางค์ และสถานศึกษาพอเพียง มา ณ โอกาสนี้

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา