ขอแสดงความยินดีกับเด็กผู้โชคดีทั้ง 10 คน ที่ได้รับรางวัลสลากการกุศลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา