เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 และ นางสาวกมลนัทธ์ นามี รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ได้ส่งบุคลาการในเขตพื้นที่และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างร้านค้าออนไลน์สถานศึกษา จำนวน 5 คน โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี) เป็นประธานเปิดพิธี และ นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายสุพรมแดน ประทุมเทศ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะวิทยากร ทีม ICT สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 123 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Loading