กองลูกเสือสำรองโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปี 2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
#เรียนดีมีความสุข
#113ปีกิจการลูกเสือไทย

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา