วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านระบบ (Zoom Meeting)

Loading