วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ โดย นางสาวประภาพร รอดโพธิ์ทอง นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

Loading