วันที่ 1 เมษายน 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมขับเคลื่อน แผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดการประชุม เป็นการประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนทบุรี 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading