วันที่ 2 เมษายน 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวจุทามณี มีฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวการเกต ควาเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาววิภารัตน์ ไม้อ่อนดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสาลากลางจังหวัดนนทบุรี

Cr.วิภารัตน์ ไม้อ่อนดี

Loading