วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

Loading