วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
จัดกิจกรรม ” ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ผ่านทาง Facebook: Wat Bang Rahong Phiromsiri School เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านช่องทางดังกล่าว

Loading