วันสงกรานต์ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
นางสาววรรณชนก มั่นแน่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ชาวไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ประจำปี พ.ศ. 2567 สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล

Loading