คู่มือการปฏิบัติงาน ของ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

วันที่ 1 เมษายน 2567 จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เพื่อประชุมเรื่องขับ…
Read More

กิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมทำจิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…
Read More

ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็น และความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร…
Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ (OBEC-Asset)

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 …
Read More

ประชุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี…
Read More

Loading