ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลระบุคำถาม อธิบายคำถาม ให้ละเอียด เพื่อความชัดเจนในการให้คำตอบจากเรา

คำถาม – คำตอบ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ

–  สามารถสอบถามข้อมูล ช่องทาง Chat ผ่านบริการทางหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

กรอกข้อมูล ติดต่อสอบถาม Q&A

คำถามคำตอบ

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ที่ตั้ง 9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
https://www.nbi1.go.th
โทรศัพท์ : 02-591-1301-4
โทรสาร :02-591-1305
E-Mail : webmaster.wp@nbi1.go.th

Loading