ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1   เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมฯสร้างความเข้าใจในกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา    ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

 70 total views,  1 views today