ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๑ ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ (OPEN HOUSE) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและนักเรียนที่ร่วม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม” มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่ได้รับรางวัล “การประกวดคลิปวิดีโอครอบครัวคุณธรรม” และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
โดยมี ดร. คมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้

Loading

นางสาวอรสา คงสมบูรณ์