การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่  16 กุมภาพันธ์  2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา  พรทิพย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย  นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคาร 1 ชั้น 2  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Loading