นายชัชวาล แสงบัว รองนายกเทศมนตรีบางศรีเมือง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด

“พญาสัตบรรณเกมส์ ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วย  ดร. คมคาย  น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ อาทิ

ฟุตบอล แชร์์บอล กรีฑา  การแข่งขันกองเชียร์ของแต่ละสี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถ

ด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจ  เป็นนักกีฬา

Loading

นางสาวอรสา คงสมบูรณ์