วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศิลห้ากฎสากล ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม
การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ในการแข่งขันการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศีลห้า กฎสากล เพื่อรณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัยที่ดีโดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” โครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีลห้าครอบครัว อบอุ่น ณ หน่วยปฏิบัติการวัดบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี

Loading

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)