การประชุมการจัดงาน kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

วันที่  9 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา  พรทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมการจัดงาน kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

Loading