ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะ เดชอุปถัมภ์)

วันที่  16 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายปริวัฒน์  พันธ์วิไล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สพฐ. นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน  นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นายณภัทร ทองธรรมชาติ  ร่วมตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ    (น้อมหงสะ เดชอุปถัมภ์) โดย นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญฯ และ  คณะครู ให้ข้อมูลและการต้อนรับ

 1,092 total views,  1 views today