ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะ เดชอุปถัมภ์)

วันที่  16 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายปริวัฒน์  พันธ์วิไล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สพฐ. นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน  นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นายณภัทร ทองธรรมชาติ  ร่วมตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ    (น้อมหงสะ เดชอุปถัมภ์) โดย นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญฯ และ  คณะครู ให้ข้อมูลและการต้อนรับ

 81 total views,  17 views today