วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กรณีปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร C และ D ณ.ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

Loading