ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ.ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

 253 total views,  8 views today