วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน นายยุทธนา พรทิพย์นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ video conference ในรูปแบบออนไลน์ zoom Join Zoom Meeting ณ. ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading