วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นนทบุรี เขต 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ณ. ห้องเมย์แฟร์ C ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Loading