วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมวัดพื้นที่บริเวณศาลากลาง หลังเก่าเพื่อดูแลความแข็งแรงของฐานรากอาคาร โดยมีวิศวกรพร้อมช่างของกรมศิลปากร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี และนางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ให้การต้อนรับ

Loading