วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการเปิดการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการนำเข้าข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน พร้อมด้วย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน ณ.ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1

Loading