วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนผ่านระบบ video conference ในรูปแบบออนไลน์ zoom Join Meeting ณ.ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading