วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายณภัทร ทองธรรมชาติ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ส่งผลให้ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียนเกิดประกายไฟ และได้รับความเสียหาย โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูของโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

Loading