วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ และนายณภัทร ทองธรรมชาติ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ซึ่งมี ผู้อำนวยการกองออกแบบ เจ้าหน้าที่สำนักการคลังและสินทรัพย์ จาก สพฐ. เข้าร่วมประชุม โดยมี นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และคณะครูให้ข้อมูลและการต้อนรับ

Loading