วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม KICK OFF สุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ 🎦 แอปพลิเคชั่น zoom Join Zoom Meeting พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวศิริกลุ กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading