วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นางโสภา ลอยหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางอุบลรัตน์ อินทะเตชะ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Loading