🌵วันที่ 5 มิถุนายน 2567 🌵

🔅โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสร

สากลอุทิศ)🔅

▶️นำโดยนางสาวปวรัตน์ รอไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน

🙏🙏ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

✅นำโดย นายอาชวินทร์ กัญญสกุลประธานกลุ่มเมืองนนท์ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติพิบูลบำรุง พร้อมด้วย นางสายพิน งามสง่า,นางกัญจน์ชญา เกษรสังข์ และนางสุจารีย์ ทองเกตุ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้มาให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน🙏🙏

#ปีการศึกษา2567เป็นปีแห่งการเรียนดีมีความสุข

#เรียนดีมีความสุข

#ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

#โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

#jangsirisampanschool

#รอบรั้วฟ้าเหลือง

#โรงเรียนชื่อดังย่านพระนั่งเกล้า

Loading