วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)

นำโดย นางสาวปวรัตน์ รอไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจารุณี น้อยเปรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

และคณะครูโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)

เข้าร่วมประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู”

กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2 เพื่อรับทราบนโยบาย

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่มืออาชีพ

“เรียนดี มีความสุข”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

#ปีการศึกษา2567เป็นปีแห่งการเรียนดีมีความสุข

#เรียนดีมีความสุข

#ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

#โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

#jangsirisampanschool

#รอบรั้วฟ้าเหลือง

#โรงเรียนชื่อดังย่านพระนั่งเกล้า

Loading