🌵วันที่ 13 มิถุนายน 2567 🌵โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นำโดย นางสาวปวรัตน์ รอไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน

👉🏻ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความตัญญู กตเวที ความเคารพต่อครูอาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อให้ครูอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนทั้งวิซาความรู้และการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ

👉🏻มีการประกวดพานไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมพลังความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งผ่านการทำพานไหว้ครูมอบให้กับครูทุกท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น นักเรียนและครูต่างรู้สึกซาบซึ้ง อิ่มเอมใจและได้ร่วมปลูกต้นเข็มเพื่อเป็นการอนุรักษ์พิธีไหว้ครูที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย

#ปีการศึกษา2567เป็นปีแห่งการเรียนดีมีความสุข

#เรียนดีมีความสุข

#ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

#โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

#jangsirisampanschool

#รอบรั้วฟ้าเหลือง

#โรงเรียนชื่อดังย่านพระนั่งเกล้า

Loading