วันที่ 1 เมษายน 2567
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) นำโดยนางณัฐธิยา เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู

ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( 2 เมษายน 2567) โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงการสรรเสริญพระเกียรติยศ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Loading