คู่มือการปฏิบัติงาน ของ กลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ประชุม รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต 1 ผ่านระบบ (Zoom Meeting)

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.…
Read More

Loading